120 Different Seamless Tiling Patterns – The Big Pattern Package (PAT)

Like Comment

120 Different Seamless Tiling PatternsThe Big Pattern Package: Tất cả các mẫu có kích thước 2000 pixel x 2000 pixel và ở định dạng jpg để sử dụng trong bất kỳ chương trình nào. Tất cả các mẫu cũng nằm trong hai tệp .pat của Photoshop để dễ dàng tải vào Photoshop. Vui lòng xem tất cả các hình ảnh xem trước để xem chi tiết tất cả các mẫu trong bộ này.

Xem thêm: Gói Vector Hoa Văn Dành Cho Thiết Kế Thiệp Đám Cưới – Chúc Mừng …- Paper Goods Bundle – Handpicked Set (PNG, EPS, JPG, PSD)

  • 120 different seamless tiling patterns

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *